Een rond gebouw kent geen hoeken. Ons gezichtsveld komt optimaal tot uiting wanneer het panorama als een rond uitzicht wordt gepresenteerd. De Roos van Marnemoende is een rond bouwwerk met vele vensters. Niets van ons gezichtsveld wordt belemmerd.

Het panorama van de Roos van Marnemoende is een grote waterplas met verschillende watervogels als bewoners, omzoomd met rietkragen, met op de achtergrond bijzondere bomen, weilanden en de rivier de Hollandse IJssel, 

De Roos van Marnemoende is een levend schilderij. Een inspirerende beleving.

Het is het prototype van de Windroos Bouwsysteem, een rond bouwsysteem, drijvend op EPM (piepschuim), waarvoor Marnemoende ruimte heeft gegeven om op te bouwen en een aantal jaren als prototype in het natuurgebied bij Marnemoende te laten liggen. In de Roos van Marnemoende is een expositie opgehangen, waarbij het bouwsysteem, zowel in de opbouw, als de inrichtingsvormen, ten toon gesteld wordt.

Het natuurgebied bij Marnemoende is ontstaan door de zandwinning, en de aansluiting op de Hollandse IJssel. Daarbij is een 400 meter lang griendeiland ontstaan. De oevers zijn allemaal natuurlijk ingericht, en er is ca 1 ha ingericht om riet te worden. De rietkragen zijn nu volop in ontwikkeling. Er zijn kleine eilandjes ontstaan, die natuurlijk begroeid zijn. Aan een van die eilandjes ligt de Roos van Marnemoende afgemeerd. Dit eilandje is bereikbaar gemaakt door het plaatsen van een strekdam. Deze nieuw aangelegde strekdam gaat er ook voor zorgen dat de 1 ha rietcultuur versneld tot ontwikkeling komt.

Binnenin de Roos van Marnemoende is een natuurlijk relaxed gevoel. Alsof je op vakantie bent.

Informatie: www.marnemoende.nl  www.windroosbouwsysteem.nl